35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Angela Nikolau
Angela Nikolau
Peter Brajerčík, Alessia Capparelli
Peter Brajerčík, Alessia Capparelli
Prehrať video Celeste
Prehrať video Celeste
Vadim Makhorov, Vitaliy Raskalov
Vadim Makhorov, Vitaliy Raskalov
Alessia Capparelli, Peter Brajerčík
Alessia Capparelli, Peter Brajerčík
Previous Next

eSlovensko a Linka detskej istoty zorganizovali pri príležitosti Svetového dňa bezpečného internetu 6. februára 2018 podujatie „Sexuálne zneužívanie maloletých – Kto je ďalší?“.


Aj túto kontroverznú tému otvára pripravovaný nový slovenský film „Kto je ďalší?“

Súčasťou podujatia bola prezentácia štvorročného výskumu „Forenznopsychologické aspekty sexuálneho zneužívania detí“, RNDr. Mgr. Dušana Kešického, PhD. Okrem iných zistení analyzoval muža stíhaného za držanie a šírenie počítačovej detskej pornografie, ktorému sa podarilo v priebehu 16-tich mesiacov osloviť 1661 slovenských profilov na sociálnej sieti.