Nahlasovací formulár

  Linka pomoci „Kto je ďalší?“ pre školy a rodičov v oblasti online ohrození žiakov a pedagógov

  Na Slovensku pôsobí niekoľko liniek pomoci aj v oblasti internetových nebezpečenstiev. Cieľové skupiny sú deti a mládež, či zraniteľné/vyčlenené skupiny. Z našej praxe vieme, že jednej cieľovej skupine sa doteraz v oblasti online ohrození nevenovala dostatočná pozornosť, a to školám a rodičom.

  V roku 2019 sme s filmom „Kto je ďalší?“ absolvovali takmer 70 odborných seminárov pre približne 6 000 pedagogických pracovníkov zo škôl po celom Slovensku vrátane vedenia škôl, ale aj žiakov ŽS a SŠ. Skúsenosti z týchto osobných stretnutí boli hlavným impulzom na zriadenie linky. Ďalším dôvodom sú aj citlivé medziľudské vzťahy v školách či v malých mestských komunitách na Slovensku. Je veľký dopyt po externých odborníkoch, ktorí nepôsobia priamo v škole, obci či meste, ktorí by pomáhali pri intervencii, ale aj pri vzdelávaní a prevencii.

  Takáto multidisciplinárna linka na Slovensku neexistuje, pritom máme tisíce školských zariadení a vyše 2 milióny rodičov. Preto sme sa rozhodli spustiť prvú Linku pomoci v oblasti všetkých online ohrození pre rodičov, riaditeľov škôl, pedagógov, školských psychológov, výchovných poradcov a ďalších pedagogických pracovníkov.

  Linka sa symbolicky spustila pri príležitosti medzinárodného Dňa bezpečného internetu 2020. Druhou novinkou je rozšírené vydanie knihy o najúspešnejšom slovenskom školskom filme Kto je ďalší?. Kniha s názvom „2 000 výpovedí o filme Kto je ďalší?, 2 000 dôvodov na riešenie“ slúži aj ako metodika na prácu s filmom. Stiahnuť sa dá zo stránok www.ktojedalsi.sk.

  Neanonymná linka bude poskytovať poradenstvo a pomoc rodičom, materským, základným, stredným, vysokým školám a ďalším vzdelávacím a výchovným inštitúciám vrátane centier pre rodiny a deti. Pilotne bude v prevádzke do konca školského roka 2019/20. Vznik linky bol aj inšpirovaný celosvetovo úspešnejším filmovým projektom z oblasti šikanovania 13 dôvodov prečo (Thirteen Reasons Why), v ktorom sa tiež spojila audiovizuálna tvorba s linkou pomoci. Linka Kto je ďalší? po nahlásení prípadu kontaktuje školu do 24 hodín a poskytne prvú pomoc. V prípade potreby školu navštívia odborníci. Ich výber závisí od konkrétneho prípadu: pozvaní budú aj koordinátori ochrany detí pred násilím, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Metodicko-pedagogické centrá, školské úrady, preventisti Policajného zboru a mestských polícií, už existujúce linky pomoci (Linka detskej istoty, Linka detskej dôvery, Pomoc.sk, Stopline.sk, Prevenciasikanovia.sk) a ďalší.

  Online nahlasovací formulár linky pomoci „Kto je ďalší?“ nájdete na stránke wwww.ktojedalsi.sk.

  Instagram