Školenia

eSlovensko realizuje od roku 2007 vzdelávacie aktivity na tému ochrany detí a mládeže pred ohrozeniami digitálneho priestoru. Za 14 rokov preškolilo vyše 50 000 pracovníkov s deťmi a mládežou a viac ako 360 000 školákov z celého Slovenska. Vzdelávacia časť programu je akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom AKPSM/0034/2013/1/78. Koncept školenia získal cenu INSAFE za inovatívny prístup v oblasti prevencie ako najlepší projekt v rámci Európskej únie.

V ponuke je niekoľko druhov školení:

  • Pre pracovníkov s deťmi a mládežou, rodičov (riaditeľov škôl, pedagógov, školských psychológov, výchovných poradcov, ďalších pedagogických pracovníkov, koordinátorov ochrany detí pred násilím, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Metodicko-pedagogické centrá, školské úrady, preventistov Policajného zboru a mestských polícií, linky pomoci atď.) Premietanie filmu Kto je ďalší? spojené s interaktívnou prednáškou na tému prevencie, šikanovania, kyberšikanovania, sebapoškodzovania, neofašizmu, hejtovania, úcty k životu, vplyvu sociálnych sietí, online sexuálneho vydierania, groomingu, podpory linky pomoci. Aktivita sa uskutočňuje v kinách po celom Slovensku. Kapacita je podľa veľkosti kinosály 200 – 300 účastníkov. Dĺžka aktivity sú 4 – 5 hodín. V priebehu dňa je možné uskutočniť 1 školenie.
  • Pre mládež od 12 rokov. Premietanie filmu Kto je ďalší? spojený s interaktívnou prednáškou na tému šikanovania, kyberšikanovania, sebapoškodzovania, neofašizmu, hejtovania, úcty k životu, vplyvu sociálnych sietí, online sexuálneho vydierania, groomingu, podpory linky pomoci. Aktivita sa uskutočňuje v kinách po celom Slovensku. Kapacita je podľa veľkosti kinosály 200 – 300 tínedžerov. Dĺžka aktivity sú 3 hodiny. V priebehu jedného dňa je možné uskutočniť 2 školenia.
  • Pre mládež od 12 rokov. Premietanie filmu RYTMUS Sídliskový sen spojený s interaktívnou prednáškou na tému rasizmu, xenofóbii, antiromizmu, zmyslu a cieľov života, rodiny, podpory linky pomoci. Aktivita sa uskutočňuje v kinách po celom Slovensku. Kapacita je podľa veľkosti kinosály 200 – 300 tínedžerov. Dĺžka aktivity sú 3 hodiny. V priebehu jedného dňa je možné uskutočniť 2 školenia.
  • Pre mládež od 12 rokov. Hudobno–divadelné predstavenie Aless – Narodená pre výhru na tému šikanovania, kyberšikanovania, sebapoškodzovania, hejtovania, úcty k životu, vplyvu sociálnych sietí, online sexuálneho vydierania, groomingu, podpory linky pomoci. Aktivita sa uskutočňuje v kinách, obecných či mestských sálach, vo veľkých priestoroch škôl po celom Slovensku. Kapacita je podľa veľkosti sály 100 – 200 tínedžerov. Dĺžka aktivity je 1,5 hodiny. V priebehu jedného dňa je možné uskutočniť 3 školenia.
  • Pre deti od 6 do 11 rokov. Hudobno–divadelné predstavenie OVCE.sk na tému komunikácie s cudzími ľuďmi, groomingu, sociálnej nerovnosti, ochrany osobných údajov, hejtovania, šikanovania, kyberšikanovania. Aktivita sa uskutočňuje v kinách, obecných či mestských sálach, vo veľkých priestoroch škôl po celom Slovensku. Kapacita je podľa veľkosti sály 100 – 200 detí. Dĺžka aktivity je 1,5 hodiny. V priebehu jedného dňa je možné uskutočniť 3 školenia.

Objednávky: miroslav.drobny@eslovensko.sk, 0948 / 201 015

Instagram