Spustila sa prvá linka pomoci pre školy „Kto je ďalší?“

Na Slovensku pôsobí niekoľko liniek pomoci aj v oblasti internetových nebezpečenstiev. Cieľové skupiny sú deti a mládež, rodičia či zraniteľné/vyčlenené skupiny. Z našej praxe vieme, že jednej cieľovej skupine sa doteraz v oblasti online ohrození nevenovala dostatočná pozornosť, a to školám.

„V roku 2019 sme s filmom „Kto je ďalší?“ absolvovali takmer 70 odborných seminárov pre približne 6 000 pedagogických pracovníkov zo škôl po celom Slovensku vrátane vedenia škôl, ale aj žiakov ŽS a SŠ. Skúsenosti z týchto osobných stretnutí boli hlavným impulzom na zriadenie linky. Ďalším dôvodom sú aj citlivé medziľudské vzťahy v školách či v malých mestských komunitách na Slovensku. Je veľký dopyt po externých odborníkoch, ktorí nepôsobia priamo v škole, obci či meste, ktorí by pomáhali pri intervencii, ale aj pri vzdelávaní a prevencii,“ povedal Miro Drobný autor projektu.

Na koho sa má obrátiť riaditeľ školy, keď sa v triedach vyskytnú online nenávistné prejavy, rasizmus, kyberšikanovanie či sexting? Takáto multidisciplinárna linka na Slovensku neexistuje, pritom máme tisíce školských zariadení. Preto sme sa rozhodli
spustiť prvú Linku pomoci v oblasti všetkých online ohrození pre riaditeľov škôl, pedagógov, školských psychológov, výchovných poradcov a ďalších pedagogických pracovníkov.

Linka sa symbolicky spustila pri príležitosti medzinárodného Dňa bezpečného internetu 2020. Druhou novinkou je rozšírené vydanie knihy o najúspešnejšom slovenskom školskom filme Kto je ďalší?. Kniha s názvom „2 000 výpovedí o filme Kto je ďalší?, 2 000 dôvodov na riešenie“ slúži aj ako metodika na prácu s filmom. Stiahnuť sa dá zo stránok www.ktojedalsi.sk.

Neanonymná linka bude poskytovať poradenstvo a pomoc materským, základným, stredným, vysokým školám a ďalším vzdelávacím a výchovným inštitúciám vrátane centier pre rodiny a deti. Pilotne bude v prevádzke do konca školského roka 2019/20. Vznik linky bol aj inšpirovaný celosvetovo úspešnejším filmovým projektom z oblasti šikanovania 13 dôvodov prečo (Thirteen Reasons Why), v ktorom sa tiež spojila audiovizuálna tvorba s linkou pomoci. Linka Kto je ďalší? po nahlásení prípadu kontaktuje školu do 24 hodín a poskytne prvú pomoc. V prípade potreby školu navštívia odborníci. Ich výber závisí od konkrétneho prípadu: pozvaní budú aj koordinátori ochrany detí pred násilím, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Metodicko-pedagogické centrá, školské úrady, preventisti Policajného zboru a mestských polícií, už existujúce linky pomoci Linka detskej istoty, Linka detskej dôvery, Prevenciasikanovia.sk a ďalší.

Linku Kto je ďalší? spustilo eSlovensko nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje aj dve ďalšie linky v oblasti online ohrození Pomoc.sk a Stopline.sk.

Kontakt: Miro Drobný, miroslav.drobny@eslovensko.sk, 0948 201015

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Instagram